מחשבון לחישוב עלות הספר
מומלץ להוסיף את עלות משלוח הדואר למחיר (בערך 15שח)